Odměna za poskytované služby

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ).

Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednaná jako:

  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • podílová odměna, podle výsledku sporu
  • hodinová odměna za efektivně odpracovaný čas advokátem

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.

V případě jakýchkoli sporů mezi advokátem a spotřebitelem uvádíme, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze Smluv o poskytování právních služeb (v intencích zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Webové stránky České advokátní komory jako pověřeného subjektu jsou www.cak.cz.

Kontakty